W ramach mojej praktyki zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, terapią par, a także
psychoterapią rodzin. W życiu niejednokrotnie doświadczamy trudnych sytuacji, które mogą sprawić,
że powrót do optymalnego funkcjonowania i odzyskanie wewnętrznej równowagi wydaje się niemożliwy.
Niekiedy cierpienie, które odczuwamy jest związane z zaburzeniami w funkcjonowaniu naszej psychiki.
      Praca z psychoterapeutą pozwala na przyjrzenie się problemowi w bezpiecznej atmosferze zaufania
i szacunku, przy udziale profesjonalnego wsparcia. Jest pierwszym krokiem do konstruktywnych zmian.